Saltar apartados

GRUPS DE RECERCA

 

DURABILITAT DE MATERIALS I CONSTRUCCIONS EN ENGINYERIA I ARQUITECTURA

DIRECTOR: Dr. Miguel Angel Climent Llorca

LÍNIES DE RECERCA

 • Formigons conductors multifuncionals
 • Corrosió i protecció de l'acer en formigó armat i pretesat
 • Durabilitat de materials, elements constructius i estructures en enginyeria civil i arquitectura
 • Estudi de materials utilitzats en la restauració del patrimoni arquitectònic
 • Sostenibilitat en la construcció: desenvolupament, assaig i aplicació de morters i formigons de menor petjada ecològica
 • Comportament de materials de construcció i estructures en ambient marí
 • Tractaments electroquímics per a control de la corrosió de l'acer en formigó
 • Estudi de la microestructura i propietats de transport de materials base ciment

GRUP D'ASSAIG, SIMULACIÓ I MODELITZACIÓ D'ESTRUCTURES (GRESMES)

DIRECTOR: Dr. Salvador Ivorra Chorro

LÍNIES DE RECERCA

 • Anàlisi numèrica i experimental d'estructures i sistemes estructurals, tant per a enginyeria civil, arquitectura o enginyeria mecànica. Avaluació de capacitats i proposta de solucions.
 • Monitoratge d'estructures i les seues patologies, instrumentació estàtica i dinàmica. Monitoratge d'edificis històrics. Estudis d'acústica i vibracions.
 • Estudis estàtics i dinàmics, lineals o no lineals d'estructures i construccions, tant per a enginyeria civil, arquitectura o enginyeria mecànica. Avaluació sísmica.
 • Estructures, elements estructurals i materials de construcció sotmesos a incendi.
 • Reparació i reforç d'estructures amb materials compostos.
 • Edificis històrics: Caracterització dinàmica, anàlisi de riscos, Anàlisi i reparació estructural. Avaluació sísmica.
 • Detecció i mesura de desplaçaments i vibracions a través de mètodes basats en la imatge.
 • Elements de protecció individual i col·lectiva per a prevenció de riscos laborals.

Pàgina web del grup

ENGINYERIA DEL TERRENY I LES SEUES ESTRUCTURES (InTerEs)

DIRECTOR: Dr. Roberto Tomás Jover

LÍNIES DE RECERCA

 • Caracterització de massissos rocosos. Classificacions geomecàniques
 • Caracterització i zonació de riscos de moviments de vessant i subsidència
 • Disseny, modelització i auscultació de túnels
 • Disseny i càlcul d'aparcaments subterranis
 • Estabilitat de talusos i vessants
 • Fenòmens d'expansivitat del terreny lligats a les construccions
 • Monitoratge de moviments de vessant i fenòmens de subsidència mitjançant interferometría SAR Diferencial (DInSAR)
 • Patologies estructurals relacionades amb el terreny

Pàgina web del grup

ENGINYERIA DEL TRANSPORT, TERRITORI I MEDI LITORAL (AORTA)

DIRECTOR: Dr. Luis Bañón Blázquez

LÍNIES DE RECERCA

 • Aplicació de drons de baix pes en l'enlairament en el territori i les infraestructures de transport
 • Impacte territorial de les infraestructures ferroviàries i dels grans centres d'oci
 • Optimització de xarxes de transport de vehicles. Transit-oriented Development (TOD)
 • Planificació, conservació, regeneració i gestió del mitjà litoral
 • Sistemes de transport sostenibles

Pàgina web del grup

ENGINYERIA HIDRÀULICA I AMBIENTAL (INGHA)

INGHA

DIRECTOR: Dr. Javier Valdés Abellán

LÍNIES DE RECERCA

 • Disseny de tècniques i processos de tractament i regeneració. Reutilització d'aigües depurades.
 • Estudi de l'impacte d'aigües no convencionals en el terreny. Estudi del flux i transport de contaminants en la zona saturada i no saturada del terreny.
 • Gestió eficient i sostenible de l'aigua i de l'energia en xarxes de distribució d'aigua.
 • Modelització i restauració fluvial. Control i prevenció d'inundacions.
 • Tecnologies de sanejament i drenatge urbà sostenible. Tècniques i mètodes de bioconstrucció aplicades a les infraestructures hidraulicosanitàries.

TECNOLOGIA DE MATERIALS I TERRITORI (TECMATER)

DIRECTOR: Dr. César García Andreu

LÍNIES DE RECERCA

 • Estudi de la interacció materials-terreny
 • Estudi de materials o processos de fabricació que permeten un desenvolupament sostenible i la disminució en la despesa energètica de producció
 • Estudi i caracterització de materials tradicionals de construcció
 • Estudi i caracterització de nous formigons
 • Estudis del territori

Departament d'Enginyeria Civil


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3707

Fax: (+34) 96 590 3678

Twitter: https://twitter.com/dic_ua

Facebook: https://www.facebook.com/dic.ua.es

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464