Saltar apartados

SALA POLIVALENT 2

 

Tornar al menú de Reserva d'Espais

  • Pissarra blanca (tipus Velleda)
  • Equip informàtic de sobretaula
  • Connexió a Internet
  • Videoproyector
  • Altaveus de sala

CONDICIONS D'ÚS

  • El professor responsable haurà de deixar l'aula en les mateixes condicions en què va ser trobada, havent de posar especial atenció a la disposició del mobiliari, neteja de pissarres i apagat d'equips informàtics i audiovisuals. En cas d'incomplir reiteradament aquestes condicions, podrà ser-li denegat l'ús de la sala per un període de temps determinat.
  • Les claus d'accés a les sales hauran de ser dipositades en el caseller de claus existent en la zona comuna de Secretaria. Si no es disposara d'accés al mateix, podran dipositar-les en la bústia existent al costat de l'entrada d'aquesta estada, sempre que en el quadrant no existisca un usuari posterior aqueix mateix dia, en aquest cas hauran de lliurar-li-les en mà. En cap cas el professor responsable haurà de portar-se amb si les claus o dipositar-les en un altre lloc diferent una vegada finalitzat el període d'ús de les sales.
  • Qualsevol dany o incidència advertida en l'estat del material i equips propis de les sales que impedisca el seu correcte ús, haurà de ser comunicat immediatament al personal d'administració del Departament.

ACTIVITATS PREFERENTS I ALTRES USOS COMPATIBLES

  • Activitats preferents: Reunions, conferències, actes institucionals, tribunals acadèmics, docència no oficial, cursos i seminaris, exàmens oficials
  • Altres usos compatibles: Grups de treball en docència i investigació, activitats docents grupales (tutories, revisions)

NOTA: En cas de necessitar-se una determinada sala per a una activitat preferent i estar prèviament reservada per a una activitat no inclosa com a preferent, l'activitat no preferent podrà ser canviada d'ubicació o fins i tot anul·lada si no existiren espais disponibles, sempre que la reserva de l'activitat preferent es comunique i autoritze amb almenys un dia laborable d'antelació

HORARI DE LA SALA

IMPORTANT: En cas de no necessitar una franja reservada, per favor comunique-ho al més prompte possible perquè altres companys puguen gaudir d'ella 

Departament d'Enginyeria Civil


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3707

Fax: (+34) 96 590 3678

Twitter: https://twitter.com/dic_ua

Facebook: https://www.facebook.com/dic.ua.es

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464