Saltar apartados
 • UA
 • DIC
 • ENGINYERIA DE MATERIALS, ESTRUCTURES I TERRENY: CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE

ENGINYERIA DE MATERIALS, ESTRUCTURES I TERRENY: CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE

CENTRE, DEPARTAMENT O INSTITUT RESPONSABLE

Departament d'Enginyeria Civil

Coordinador del Programa de Doctorat: Miguel Ángel Climent Llorca

ÒRGANS RESPONSABLES

La COMISSIÓ ACADÈMICA del Programa de Doctorat està formada pels membres del Programa que compleixen amb l'establit en l'article 12.1 de la Normativa per a Ensenyaments Oficials de Doctorat de la Universitat d'Alacant.

Són membres de la comissió els següents professors (agrupats per línies de Recerca):

 • Enginyeria dels Materials i de la Construcció

Miguel Ángel Climent Llorca

Pedro Garcés Terradillos

Eva María García Alcocel

Guillem de Vera Almenar

Emilio M. Zornoza Gómez

Isidro Sánchez Martín

José Marcos Ortega Alvarez

 • Enginyeria de les Estructures

Ramón Irles Más

Salvador Ivorra Chorro

Enrique G. Segovia Eulogio

Mª Belén Ferrer Crespo

Fco. Javier Baeza de los Santos

 • Enginyeria del Terreny, Aigua i Transports

Roberto Tomás Jover

Arturo Trapote Jaume

Javier García Barba

Miguel Cano González

 •  Arquitectura i Urbanisme Sostenibles

Andrés Martínez Medina

Justo Oliva Meyer

Pablo Martí Ciriquián

Victor Echarri Iribarren

Juan Ignacio Ferreiro Prieto

José Luis Oliver Ramirez

Maria Elia Gutierrez Mozo

Carlos Luis Marcos Alba

Joaquín Alvado Bañón

Irene Sentana Cremades

Miguel Louis Cereceda

Enrique J. Nieto Fernández

 

La COMISSIÓ DE QUALITAT del programa de Doctorat estaria composta pels següents membres de la Comissió Acadèmica:

 • Miguel Angel Climent Llorca, Coordinador General del PD.
 • Roberto Tomás Jover, Coordinador de la Línia de Recerca d'Enginyeria del Terreny, Hidràulica i Transports.
 • Salvador Ivorra Chorro, Coordinador de la Línia de Recerca d'Enginyeria de les Estructures.
 • Enrique José Nieto Fernández, Coordinador de la Línia de Recerca d'Arquitectura i Urbanisme Sostenibles.

LÍNIES DE RECERCA

El Programa de Doctorat consta de quatre línies de recerca:

PLA D'ESTUDIS

A més de les activitats obligatòries per a tots els estudiants, s'inclou la següent activitat OPCIONAL per als estudiants del Programa de Doctorat

ACTIVITAT OPCIONAL: Estades en Universitats i Centres de Recerca Superior.

DADES BÀSIQUES                                        Nre D'HORES: 150

 • Activitat de formació específica, de caràcter opcional al llarg del doctorat, consistent en la mobilitat del doctorand a una Universitat o Centre de Recerca superior diferent a aquell en el qual es troba matriculat per a la realització de tasques de recerca relacionades amb el seu tema de tesi. Es fomentarà, sempre que siga possible, la realització d'aquesta activitat.

PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ:

S'haurà de presentar el certificat acreditatiu de l'estada expedit per la unitat responsable de l'estada en la Universitat o Centre de Recerca.

L'avaluació es realitzarà per part de la Comissió Acadèmica sobre la base dels resultats obtinguts en el centre de destinació

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Places oferides: 5

Els perfils recomanats d'accés al present Programa de Doctorat són els següents:

 • Graduat en Enginyeria Civil i Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports
 • Graduat en Enginyeria Civil i Màster en Enginyeria de Materials, Aigua i Terreny
 • Graduat en Enginyeria Civil i algun dels següents títols de Màster: Enginyeria Geològica; Gestió Sostenible
 • Tecnologies de l'Aigua; Gestió i Planificació de Riscos Naturals
 • Enginyer de Camins, Canals i Ports i Màster en Enginyeria de Materials, Aigua i Terreny
 • Enginyer Tècnic Obres Públiques i Màster en Enginyeria de Materials, Aigua i Terreny
 • Graduat en Arquitectura i Màster en Arquitectura
 • Graduat en Arquitectura i Màster en Arquitectura i Urbanisme Sostenible
 • Arquitecte i Màster en Arquitectura i Urbanisme Sostenible
 • Arquitecte Tècnic i Màster en Arquitectura i Urbanisme Sostenible (o Màster en Enginyeria de Materials, Aigua i Terreny).
 • Graduat en Enginyeria de l'Edificació i Màster en Enginyeria de Materials, Aigua i Terreny (o Màster en Arquitectura i Urbanisme Sostenible)
 • Enginyer Geòleg i Màster en Enginyeria de Materials, Aigua i Terreny
 • Graduat en Enginyeria de Mines i Màster en Enginyeria Geològica
 • Graduat en Geologia i Màster en Enginyeria Geològica

 

Criteris Generals d'Admissió

 •  Curriculum vitae complet del sol·licitant (60%).
 •  Coneixement d'un idioma d'ús habitual en la comunitat, especialment l'anglès (25%).
 •  Entrevista personal amb el sol·licitant (10%).
 •  Existència de cartes de presentació per part de professors d'Universitat o d'altres Institucions de recerca, que tinguen coneixement directe de la capacitat i competència de l'aspirant (5%).

 

Departament d'Enginyeria Civil


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3707

Fax: (+34) 96 590 3678

Twitter: https://twitter.com/dic_ua

Facebook: https://www.facebook.com/dic.ua.es

Google+: https://www.youtube.com/user/IngenieriaCivilUA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464