I JORNADES DE SEGURETAT VIAL

Curs CECLEC 20 hores / 2 crèdits de lliure elecció

DATES I HORARI

Del dimarts 9 d'abril al dimecres 10 d'abril de 2013, de 9.00h a 19.30h

LLOC DE REALITZACIÓ

Saló d'Actes de l'Escola Politècnica Superior. Edifici Politècnica I (veure plànol de situació)

PREU DEL CURS

 • Estudiants i professionals en situació de desocupació*: 35 EUR
 • Professionals en actiu: 50 EUR

* Per a acreditar la situació d'estudiant o aturat, l'interessat haurà d'aportar en el moment d'efectuar la matrícula la documentació oficial (original i còpia) que acredite tal condició perquè se li puga aplicar la taxa reduïda de matrícula.

NOMBRE D'ALUMNES

Mínim 50 - Màxim 200 (es respectarà l'ordre d'inscripció)

OBJECTIUS

 • La millora de la seguretat de la circulació és un dels principals objectius dels països més avançats, sent la seua fi última aconseguir reduir en la major mesura possible les conseqüències humanes, socials i econòmiques dels accidents de circulació. La Seguretat Vial requereix per tant d'una anàlisi profunda en els aspectes tècnics, jurídics i psicològics.
 • Conscient d'açò, la Universitat d'Alacant desenvolupa aquestes jornades participant i propiciant una posada en comú tant de les administracions implicades com dels investigadors, tècnics i professionals especialistes en seguretat vial
 • Aquestes jornades pretenen aprofundir en el coneixement de: els plans, programes i mesures d'actuació, les novetats legislatives, els aspectes psicosocials, les dades i paràmetres relacionats amb els accidents de trànsit, els equipaments de seguretat de les carreteres així com l'última tecnologia aplicada a la seguretat viària; al mateix temps obrir línies de recerca que aporten a la societat els resultats pràctics per a la millora de la seguretat vial.
 • La Universitat d'Alacant té l'objectiu d'oferir unes jornades tècniques amb la màxima qualitat, actualitzades i variades, on esperem que amb la seua participació enriquisca els nostres coneixements i servisquen a la societat.

TRIPTICO DEL CURS

COMITE ORGANITZADOR

 • Prof. Salvador Ivorra Chorro

Universitat d'Alacant
Escola Politècnica Superior
Departament d'Enginyeria Civil

 • Prof. Luis Bañón Blázquez

Universitat d'Alacant
Escola Politècnica Superior
Departament d'Enginyeria Civil

 • José Andrés Coves García

Ingeniero de Caminos. Generalitat Valenciana

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Per a sol·licitar Preinscripció haurà d'emplenar-se el següent formulari de Preinscripció

El formulari d'inscripció haurà de presentar-se emplenat en la Secretaria Administrativa del Departament en el moment de formalitzar la matrícula.
Descarregar formulari

 • Període de Preinscripció (on line): Fins al Dilluns 8 d'abril (inclusivament)
 • Formalització de matrícula: Del 25 al 27 de març (en la Secretaria del Departament). El 9 d'abril (en la Recepció del Saló d'Actes de l'Escola Politècnica Superior)
 • Persona de contacte: Mª Paz Griñán Ros (dic@ua.es) de 9.00 a 14.00 h.
 • Lloc: Secretaria del Departament d'Enginyeria CivilEdificio EPS-II, 1ª Planta. (ver ubicación)
 • Telèfon de contact: 96 590 3707
 • Web: dic.ua.es

CARTELL DEL CURS