Saltar apartados

HIDROLOGIA I APROFITAMENT DE L'AIGUA EN ILLES I TERRENYS VOLCÀNICS

DATA I HORARI

Data: 4 d'Abril de 2019

Horari: Dijous de 9.00 a 14.00 hores (sessió presencial única)

LLOC DE REALITZACIÓ

 Aulari II. Aula E11

PREU DEL CURS

 • Alumnes de la UA: 15 EUR
 • Resta: 20 EUR

* Per a acreditar la situació d'estudiant, l'interessat haurà d'aportar en el moment d'efectuar la matrícula la documentació oficial que acredite tal condició perquè se li puga aplicar la taxa reduïda de matrícula.

NOMBRE D'ALUMNES

Mínim 10 - Màxim 40 (es respectarà l'ordre d'inscripció)

OBJECTIUS

Aquest curs es planteja com a complement a la formació dels alumnes de graus i màsters relacionats amb l'enginyeria i la geologia. Els objectius són facilitar al participant les claus per a l'estudi de cicle hidrològic en una illa volcànica, fonamentalment la hidrogeología de terrenys volcànics i els diferents sistemes d'aprofitament de l'aigua, incloent la planificació i gestió del recurs hídric.

PROGRAMA DEL CURS

 1. Vulcanisme, materials volcànics i formació d'illes oceàniques. Es repassaran els diferents conceptes bàsics relacionats amb el vulcanisme. S'analitzen els diferents materials volcànics i la seua relació amb l'aigua i finalment es desenvolupa el procés de formació d'una illa (1h).
 2. Hidrogeología de terrenys volcànics. S'analitzen les estructures geològiques que condicionen la formació i el moviment de l'aigua en un aqüífer en una illa volcànica (1h).
 3. Aprofitament de recursos hídrics subterranis. S'estudia en profunditat la mineria de l'aigua dolça realitzada en les illes volcàniques oceàniques, principalment l'aprofitament mitjançant galeries drenantes. També es descriuen els processos constructius i la regulació de les captacions (1h).
 4. Aigües superficials. S'analitzen les singularitats de la hidrologia superficial que esdevenen en una illa volcànica, principalment el règim torrencial, l'erosió hídrica i l'aprofitament de l'aigua de boira. S'estudien els diferents aprofitaments hidràulics superficials d'una illa volcànica atenent a les singularitats geològiques. Es descriuen sistemes tradicionals de captació d'aigües en illes semiáridas (1h).
 5. Planificació i gestió dels recursos hídrics en illes oceàniques. Es descriu el procés per a dur a terme un pla hidrològic en un sistema insular, analitzant les seues singularitats des del punt de vista tècnic, científic i normatiu. Es contempla també aspecte ambientals i econòmics dels recursos hídrics (1h).

METODOLOGIA

El curs té un caràcter pràctic. S'utilitzaran presentacions on es desenvoluparan conceptes teòrics bàsics, complementats amb nombrosos casos d'estudi. Es proposaran nombrosos debats amb els participants amb la finalitat d'aprofundir en els temes més importants del curs. El curs té una part presencial de 5 hores i una part virtual de 5 hores, on el participant disposa d'una sèrie d'activitats en el campus virtual, amb materials audiovisuals i manuals tècnics que haurà d'analitzar i revisar, amb la finalitat de superar la prova d'avaluació final del curs. Dins del campus virtual, els participants, disposen d'un fòrum on poden compartir els seus dubtes amb el professor del curs, així com debatre i aprofundir sobre qüestions relacionades amb el curs realitzat.

AVALUACIÓ

Per a obtenir l'avaluació positiva del curs serà imprescindible:

 • Assistència a un mínim del 80% de les hores lectives.
 • Treball autònom del participant mitjançant l'estudi i comprensió de la documentació tècnica facilitada en el campus virtual.
 • Superar una prova d'avaluació que s'efectuarà al final del curs.

PROFESSORAT

 • Juan Carlos Santamarta Cerezal. Departament d'Enginyeria Agrària, Nàutica, Civil i Marítima. Universitat de la Llacuna. Tenerife.
 • Roberto Tomás Jover

ADREÇA DEL CURS

 • Director: Roberto Tomás Jover. Universitat d'Alacant. Escola Politècnica Superior. Dpto. Enginyeria Civil

PREINSCRIPCIÓ

Enllaç per a preinscripció: https://cvnet.cpd.ua.es/preinsua/estudio.aspx?codest=gd03&idioma=és

MATRÍCULA

La matrícula la realitzarà el propi estudiant:

 • Persona de contacte: Ana o Loli (dic@ua.es) de 9.00 a 14.00 h.
 • Lloc: Secretaria del Departament d'Enginyeria Civil. Edifici EPS-II, 1ª Planta. (veure ubicació)
 • Telèfon de contacte: 96 590 9410
 • Web: http://dic.ua.es/

CARTELL DEL CURS

 

 

 

Guardar

Departament d'Enginyeria Civil


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3707

Fax: (+34) 96 590 3678

Twitter: https://twitter.com/dic_ua

Facebook: https://www.facebook.com/dic.ua.es

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464