Saltar apartados

CURSOS OBERTS EN LÍNIA (OCW/MOOC)

CURSOS DISPONIBLES

16/10/2018
VIDEOCURS: DISSENY GEOMÈTRIC D'ENLLAÇOS AMB CLIP

Videotutoriales realitzats pel professor Luis Bañón per a introduir a l'estudiant en el disseny d'enllaços de carreteres amb el programari CLIP.

19/09/2017
VIDEOCURS: STEEL FRAME ANALYSIS WITH SAP2000: STATIC, MODAL AND BUCKLING ANALYSES

Videotutorials realitzats pel professor Borja Varona, per a introduir a l'estudiant en el maneig de SAP2000

14/05/2015
VIDEOCURS: ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT AMB SAP2000

Videotutorials realitzats pel professor Borja Varona, per a introduir l'estudiant en el maneig de SAP2000 aplicat al càlcul d'estructures de formigó armat i pretesat

24/02/2015
VIDEOCURS: ESTRUCTURES D'ACER AMB SAP2000

Videotutorials realitzats pel professor Fco. Borja Varona, per a introduir l'estudiant en el maneig de SAP2000 aplicat al càlcul d'estructures d'acer

24/02/2015
VIDEOCURS: CÀLCUL D'ESTRUCTURES AMB SAP2000

Videotutorials realitzats pel professor Salvador Ivorra, Catedràtic d'Estructures, per a introduir l'estudiant en el maneig de SAP2000 amb un exemple senzill

28/10/2014
OCW: ASSAJOS GEOTÉCNICS DE SÒLS I ROQUES

El present curs comprèn els assajos normalitzats més comuns per a la caracterització de sòls i roques, realitzats a l'hora d'escometre un estudi geotècnic d'una obra pública o d'edificació.

El curs es divideix en tres parts: en la primera es descriuen els assajos de sòls, en la segona els assajos característics de roques i, finalment, es descriuen operacions complementàries als assajos com la preparació de làmines primes o el procés d'execució d'un sondeig geotècnic.

18/10/2014
VIDEOCURS: FORMIGÓ ARMAT

Videoclases de l'assignatura Formigó Armat deº 3 curs d'Arquitectura Tècnica. Curs 2011-2012. Prof. Francisco Aganzo

18/10/2014
VIDEOCURS: RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES

Videoclases de l'assignatura Resistència de Materials i Càlcul d'Estructures deº 2 curs d'Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques. Curs 2010-2011. Prof. Enrique G. Segòvia

18/10/2014
VIDEOCURS: MECÀNICA PER A ENGINYERS

Videoclases de l'assignatura Mecànica d'1º curs d'Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques. Curs 2009-2010. Prof. Vicente Viana

08/12/2013
OCW: ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT I PRETESAT

Aquest curs tracta del disseny, càlcul, comprovació i construcció de les estructures realitzades amb formigó estructural. Se centra fonamentalment en aquelles de formigó armat i es recolza en la Instrucció Espanyola de Formigó Estructural, coneguda com EHE-08. Els seus continguts desenvolupen els principals estats límit últims i de servei i els detalls constructius bàsics de l'armat d'elements de formigó: bigues, suports, murs de contenció, elements senzills de fonamentació i regions de discontinuïtat. L'assignatura inclou una breu introducció als elements isostátics de formigó pretesat

08/12/2013
OCW: ESTRUCTURES METÀL·LIQUES

Aquest curs tracta del disseny, càlcul, comprovació i construcció de les estructures metàl·liques realitzades amb acers estructurals. Se centra fonamentalment en els elements d'edificacions i es recolza en la normativa del Codi Tècnic de l'Edificació. Els seus continguts desenvolupen els principals estats límit últims i de servei i el dimensionament d'unions caragolades i soldades

08/12/2013
OCW: PRÀCTIQUES D'ORGANITZACIÓ, MESURAMENT I VALORACIÓ D'OBRES

Aquesta publicació se centra exclusivament en les pràctiques per a la realització d'un projecte de construcció d'una urbanització sobre un supòsit bàsic i a la seua realització amb programes informàtics com Word, Excel, Autocad, Arquimedes (versió estudiant), i Microsoft Project. L'objecte d'aquesta publicació és, d'una banda, la de proporcionar o recordar als alumnes els coneixements previs necessaris, especialment quant a procediments de construcció i maquinària, per a poder realitzar les pràctiques del curs; d'altra banda s'indica, de forma esquemàtica, el procediment habitual de mesuraments i valoracions en l'Enginyeria Civil. A més es proporcionen exemples que els servisquen de referència

Departament d'Enginyeria Civil


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3707

Fax: (+34) 96 590 3678

Twitter: https://twitter.com/dic_ua

Facebook: https://www.facebook.com/dic.ua.es

Google+: https://www.youtube.com/user/IngenieriaCivilUA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464