DEC

07/09/2021
Accés al Programa de Doctorat ENGINYERIA DE MATERIALS, ESTRUCTURES I TERRENY: CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE

S'ha publicat un document en el qual s'arrepleguen els aspectes que es valoraran de tots els aspirants a ingressar en el Programa de Doctorat.

Per favor, adjunten tots els justificants dels mèrits que es valoren en la sol·licitud.

14/07/2021
III OLIMPÍADA NACIONAL D'ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS 2021

El Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports, i algunes de les Escoles que imparteixen la titulació de Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, que dóna accés a aquesta professió a Espanya, s'han unit amb la finalitat de donar-la a conèixer entre els estudiants de Secundària, així com fomentar el seu acostament a la Universitat. Per a això s'organitzarà la III Olimpíada Nacional d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports.

28/05/2021
MICROTALLERES DES

Els Microtalleres se celebraran amb una freqüència mensual (divendres de 12.00 a 13.00), de moment en format online, encara que la idea és que siguen presencials. Consistiran en una xicoteta presentació de màxim 20 minutos per part del company que s'haja oferit a parlar sobre l'eina, i temps per a la discussió entre tots els assistents. L'oferta es farà per a tot el personal del departament, els estudiants del nostre programa de doctorat i a aquells companys d'altres departaments o institucions que cregueu que puguen estar interessats. La freqüència es podrà augmentar en funció de les propostes rebudes i l'interès que desperten.

21/05/2019
Expert, Especialista i Màster amb Eines CYPE

CURS ACADÈMIC 2021-22

Període d'inscripció: del 16 de juliol al 20 de setembre de 2021.

Període de matriculació: del 20 al 24 de setembre de 2021.